Avís Legal
Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Acceptar Veure avís legal
Medicina Integrativa & Coach Nutricional
Menú

Avís Legal

 

Avís legal i condicions d’ús

 

Si has arribat a aquest apartat de la meva pàgina web és perquè sens dubte t’interessa saber més sobre la relació que podem tenir en aquest espai. És a dir, conèixer les dades de la nostra activitat, la finalitat de la web, que informació que fem servir a la web i que fem amb les teves dades, i quins són els drets i obligacions que tenim i explicar-te quins són els nostres procediments per protegir les teves dades personals i el nostre compromís de confidencialitat.

 

 

 

Dades del Responsable.

 

Identitat del Responsable: Natàlia Flores Montero

 

NIF/CIF: 46347421Y

 

Adreça: Passatge de Maluquer, 1 3er 2ona Barcelona 08022

 

Correu electrònic: info@dranataliaflores.com

 

 

 

En aquest espai, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i la web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

 

 

 

La Natàlia Flores Montero, com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals, d’acord amb el nou RGPD que entra en vigor el dia 25 de maig de 2018.

 

 

 

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

 

 

Condicions generals d’ús.

 

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el simple accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de dranataliaflores.com inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, http://www.dranataliaflores.com (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal http://www.dranataliaflores.com.

 

 

 

Dades personals que recaptem i com ho fem.

 

Tens tota la informació en la Política de Privacitat.

 

 

 

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

 

 

 

Respecte l’exercici d’aquests drets:

 

 

 

Dret d’accés: Saber quines dades de la persona interessada té la Natàlia Flores Montero

 

Dret de rectificació: Rectificar unes dades errònies de la persona interessada

 

Dret de cancel·lació: Eliminar unes dades de la persona interessada

 

Dret d’oposició: Demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada

 

Compromisos i obligacions dels usuaris.

 

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb dranataliaflores.com. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

 

 

 

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 

 

 

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;

 

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular;

 

La seva utilització per a finalitats comercials o publicitaris.

 

En la utilització de la web, http:/www.dranataliaflores.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de la Natàlia Flores Montero o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal http://www.dranataliaflores.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

 

 

 

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant http://ebae.cat no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

 

 

 

Mesures de seguretat.

 

Les dades personals comunicats per l’usuari a dranataliaflores.com poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a la Natàlia Flores Montero, assumint aquest totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb l’establert en la normativa vigent en protecció de dades.

 

 

 

Plataforma de resolució de conflictes.

 

Posem també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la Natàlia Flores Montero. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de la Natàlia Flores Montero.

 

 

 

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

 

 

 

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a la Natàlia Flores Montero indicant les dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat. També ha d’assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

 

 

 

 

 

Exclusió de garanties i responsable.

 

La Nat`lia Flores Montero (dranataliaflores.com) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 

 

 

La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;

 

L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;

 

L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

 

La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.

 

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

 

 

Llei aplicable i jurisdicció.

 

Amb caràcter general les relacions entre dranataliaflores.com amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

 

 

 

Contacte: info@dranataliaflores.com

 

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal http://dranataliaflores.com pot dirigir-se a ajuntament@algerri.ddl.net